Het Nieuwe Winkelen Werkt!

Binnensteden en winkelgebieden staan onder grote druk. De veranderende consument, internet en mobiele technologie veranderen het speelveld fundamenteel.

Toch hebben winkelgebieden de volgende unieke eigenschappen:

  • Er zit veel aanbod dicht bij elkaar
  • Je kunt producten/diensten echt ervaren voor je ze koopt
  • Je krijgt meteen het product mee en hoeft niet op de post te wachten
  • Je krijgt meteen advies van een expert
  • Winkelen is een beleving

Als de winkelier niet inspeelt op de veranderende consument, raakt hij hem kwijt. Daarnaast is er noodzaak voor samenwerking tussen de winkeliers. In het winkelgebied ben je met elkaar het 'merk' voor de consument. Dat vraagt een duurzame gedragsverandering van winkeliers en andere stakeholders.

Het Nieuwe Winkelen Werkt! heeft tot doel om partijen uit de retail te helpen met een duurzame aansluiting op de veranderende consument. Dit doet zij door pragmatisch te adviseren over hulpmiddelen en door samenwerking te bevorderen tussen retailpartijen onderling. Het Nieuwe Winkelen is daarin voor de organisatie de cruciale schakel. Daarnaast borgt zij dat alle in Het Nieuwe Winkelen gegenereerde data eigendom blijft van de centra zelf en dat de centrale landelijke database onafhankelijk en toegankelijk blijft.

 

 

Hierboven ziet u een filmpje van Ik Onderneem! en Corio over Het Nieuwe Winkelen. Een concreet voorbeeld is Google Glass. Hoe gaat de winkelier reageren als er zo'n consument met een bril op in zijn winkel producten staat te scannen? Voor deze en andere vragen kunt u bij de Het Nieuw Winkelen Werkt! terecht.