Brancheorganisaties: leden sterk maken

Als brancheorganisatie bent u betrokken bij uw leden. Kennis en vaardigheden uitbreiden en samen een vuist maken maakt dat uw leden sterk blijven.

Vanuit het project Het Nieuwe Winkelen is een methodiek ontwikkeld waarbij ondernemers allerlei vaardigheden leren door een combinatie van workshops, e-learning en e-coaching (blended learning). Want het gaat niet alleen om de kennis op doen, maar met name om het toepassen van die kennis en snel zien dat het werkt.

Het Nieuwe Winkelen Werkt! heeft in 14 plaatsen in Nederland deze ervaring opgedaan vanuit Het Nieuwe Winkelen. Alle lessons learned (maar ook de technologie & partijen) hierbij staan ter beschikking van uw brache organisatie voor een fractie van de kosten die u zelf zou moeten maken.

Het Nieuwe Winkelen Werkt! kijkt graag met u mee, of uw leden klaar zijn voor het nieuwe winkelen en welk type traject bij uw situatie zou kunnen passen. Daarbij staat uw organisatie aan het roer!