Burgerparticipatie door gemeentes!

Bezuinigingen in combinatie met decentralisatie dwingt gemeenten in een meer faciliterende rol waarbij burgers zelf initiatieven nemen. De gemeente komt daarmee steeds hoger op de participatieladder terecht.

Daarnaast staan winkelgebieden onder grote druk. Vastgoedpartijen, winkeliers(verenigingen) en burgers woonachtig in de centra voelen dat het minder wordt. Zij zijn vaak onvoldoende in staat om de grote macro-economische ontwikkelingen in hun voordeel te gebruiken.

Het grote nadeel van burgerparticipatie is dat initiatieven vaak stranden bij implementatie. De burgers die zo positief begonnen, raken gedesillusioneerd door het gebrek aan tempo en resultaat. Belangrijke reden hiervan is dat bij veel van de initiatieven alle 'lessons learned' opnieuw moeten worden ervaren. Er wordt vaak te weinig geleerd van andere plekken waar eenzelfde initiatief is ondernomen.

Het Nieuwe Winkelen Werkt! heeft in 14 plaatsen in Nederland ervaring opgedaan met Het Nieuwe Winkelen. Alle lessons learned (maar ook de technologie & partijen) hierbij staan ter beschikking van uw gemeenschap voor een fractie van de kosten die u zelf zou moeten maken.

Het Nieuwe Winkelen Werkt! kijkt graag met u mee, of uw winkelcentra of binnenstad klaar is voor het nieuwe winkelen en welk type traject bij uw situatie zou kunnen passen. Daarbij staan uw winkeliers(verenigingen) en andere stakeholders aan het roer!